واکنش دبیرکل حزب موتلفه به اظهارات اخیر سعید حجاریان

اعتماد نوشت:

 آقاي حجاريان و دوستان همفكرش گاهي مطالبي مي‌گويند كه در عرف ادبيات و باورهاي مورد قبول مردم نيست، من اطلاع دارم كه ايشان در خانواده متدين به اهل بيت بوده است اما چطور مي‌شود كه گاهي حرف‌هاي خارج از عرف‌هاي معمول مي‌گويد شايد شگرد سياسي باشد.
  نيت افراد را خداي متعال مي‌داند اما اين موضوعات از خبط‌هاي ديني و سياسي و تاريخي است و آقاي حجاريان ظاهرا ابايي از ارتكاب اين خطاها ندارد.
  در دوران حاكميت دوم خردادي‌ها هم در مجلس و هم در دولت از اين تفسيرها زياد صورت مي‌گرفت. اين صحبت‌ها هيچ پايه علمي و تاريخي ندارد و برخلاف واقعيت‌هاي موجود است اما مشخص نيست چرا از سوي برخي‌ها در فضاي مطبوعاتي كشور باب مي‌شود.
 اخيرا مي‌گويند امام حسين(ع) با عمرسعد مذاكره كرده است، ممكن است در مقطعي امام معصوم مذاكره‌يي كرده باشد كه در مقطع ديگري امام معصوم ديگري آن نوع مذاكره را در شرايط جديد مردود بداند.
[span]17302

کد N577255