انتصاب فرماندهان نظامی جدید عراق از سوی حیدر العبادی

بین الملل

منابع عراقی از برکناری برخی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور و انتصاب افراد جدید از سوی حیدر العبادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، نیوز منابع آگاه در الانبار اعلام کردند: رشید فلیح فرمانده عملیات الانبار جای خود را به قاسم المحمدی داده است.

این درحالی است که منابع عراقی از بازنشسته شدن 10 فرمانده نظامی ارشد این کشور از سوی حیدر العبادی و انتخاب18 نفر دیگر در وزارت دفاع و برکناری 26 فرمانده از سمتهایشان خبر دادند.

برخی منابع بابکر زیباری رئیس ستاد ارتش عراق را نیز در میان مشمولین افراد برکنار شده می دانند.

پایگاه المسله نیز از برکناری رشید فلیح فرمانده عملیات الانبار، عثمان الغانمی فرمانده عملیات فرات مرکزی، عبد الامیر الشمری فرمانده عملیات بغداد، بابکر زیباری رئیس ستاد ارتش، دو بازرس نظامی و مدنی در وزارت دفاع، حاتم المکصوصی مدیر اطلاعات وزارت دفاع، ابراهیم اللامی از مسئولین وزارت دفاع خبر داد.

این در حالی است که منابع عراقی از انتخاب خورشید رشید به جای بابکر زیباری  انتخاب رشید فلیح و عثمان الغانمی به عنوان معاونان وی و انتخاب ریاض القطیری به عنوان فرمانده نیروی زمینی این کشور خبر دادند.

رسانه های عراقی فرمانده عملیات بغداد را نیز در میان افراد برکنار شده دانستند.