درخواست الزیانی برای تشکیل نیروی دریایی مشترک شورای همکاری خلیج فارس

بین الملل

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار تشکیل نیروی دریایی مشترک کشورهای عضو این شورا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس خواستار ایجاد نیروی دریایی مشترک توسط کشورهای عضو این شورا شد.

الزیانی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه سیزدهمین دور نشست های شورای دفاع مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با طرح این موضوع گفت: همه شرایط  از ضرورت تاسیس چنین نیرویی حکایت دارد.

وی گفت : تشکیل چنین نیرویی نقش مهمی در ایجاد و تکمیل سامانه دفاع مشترک ایفا خواهد کرد.