احمد قریع:

دولت انگلیس کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد

بین الملل

عضو کمیته اجرایی سازمان آزدایبخش فلسطین از دولت انگلیس خواست که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد قریع عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین از دولت انگلیس خواست که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد و درخواست فلسطین را در شورای امنیت که به همین منظور ارائه شده است، تایید کند.

وی پس از دیدار با سرکنسول انگلیس در قدس اظهار داشت: در سایه نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین از سوی اسرائیل و تلاش آن برای نابودی راه حل دودولتی، جامعه جهانی باید از ابتکار عمل فلسطین در شورای امنیت و درخواست آن مبنی بر پایان بخشیدن اشغال فلسطین حمایت کند.

قریع از تصمیم پارلمان انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و از دولت انگلیس خواست که موضعی را اتخاذ کند که با ضروریات صلح پایدار و فراگیر همخوانی داشته باشد.