جو بایدن به ترکیه می رود

بین الملل

معاون رئیس جمهور آمریکا 21 نوامبر(30 آبان) از ترکیه دیدن می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی ، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز 21 نوامبر به ترکیه سفر می کند.

وی در این سفر با رئیس جمهور ، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات ترکیه دیدار خواهد کرد.

جو بایدن در سفر به منطقه دیداری از مغرب و اوکراین هم خواهد داشت.