نخستین زن محجبه وارد پارلمان بوسنی شد

بین الملل

یک رسانه ترک از ورود نخستین زن محجبه به پارلمان بوسنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کنلا زوکو توانست به عنوان نخستین نماینده زن محجبه وارد پارلمان بوسنی شود.

این انتخابات 12 اکتبر گذشته برگزار شد و این نخستین بار است که یک زن محجبه وارد پارلمان بوسنی می شود.