صالحی مطرح كرد:

آمادگی ایران برای همکاری هسته‌ای با اروپا

سیاست خارجی

هم اکنون برخی از کشورهای آسیایی هم پیشنهادهایی برای ساخت نیروگاه هسته‎ای به تهران داده اند که در حال ارزیابی آنها هستیم.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل را برای همکاری صلح‌آمیز با کشورهای اروپایی در زمینه هسته‌ای دارد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر صالحی پیش از بازگشت به ایران در فرودگاه مسکو اظهارکرد: اگر دیگر کشورها برای همکاری با ایران اعلام آمادگی و شرایط خوبی را پیشنهاد کنند، آنها را بررسی می‎کنیم.

وی افزود: البته کشورهای اروپایی به طور جدی به ایران پیشنهاد همکاری داده‌اند که ما هم با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، آماده این گونه همکاری‌های صلح‎آمیز هستیم.

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: هم اکنون برخی از کشورهای آسیایی هم پیشنهادهایی برای ساخت نیروگاه هسته‎ای به تهران داده اند که در حال ارزیابی آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته سه سند بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی روس اتم امضا شد، گفت: یک سند مربوط به قرارداد ساخت دو نیروگاه و سند دوم پروتکل مربوط به توافقنامه سال 1992 و توضیح دهنده این توافقنامه است که پیرامون همکاری‎های هسته‎ای صلح آمیز ایران و روسیه است.

صالحی با اشاره به اینکه سند سوم یادداشت تفاهمی است مربوط به توافقنامه سال 1992 که در آن اشاره ای به سیکل سوخت و اکولوژی شده و ما آن را بسط بیشتر داده‎ایم، خاطرنشان کرد: در این سند به طور روشن و واضح درباره ساخت و تولید سوخت هسته‏‎ای به صورت مشترک صحبت کرده‌ایم.

وی افزود: ما در این قرارداد این مورد را دیده‎ایم که تا جایی که ممکن است فرصت برای شرکت‎های ایرانی برای حضور در مناقصاتی که از سوی پیمانکار اصلی برگزار می‎شود، بیشتر فراهم باشد.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: البته عمده این مناقصات به صورت ارزی خواهد بود و باید شرکت‎های ایرانی خود را برای استفاده از این فرصت بسیج کنند و دولت هم شرکت‎های ایرانی را برای تامین تجهیزات و مسایل مالی حمایت خواهد کرد.

کد N576813