• ۴بازدید
دکتر احسان شریعتی در غرفه ایلنا؛

امکان بازگشت جریان های گذشته وجود دارد

سیاست داخلی,احسان شریعتی

هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند، باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.

احسان شریعتی در دیداری که از غرفه خبرگزاری ایلنا داشت، به مسائل و شرایط سیاسی و جریان های شرکت کننده در انتخابات اشاره کرد.

دکتر احسان شریعتی در دیدار از این غرفه به مساله آموزش هم اشاره کرد و اینکه هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.

احسان شریعتی همچنین به نقش دکتر علی شریعتی و تاثیرات ایشان در تربیت نسل های پس از خود اشاره کرد.

متن گفت و گوی کامل با احسان شریعتی را به زودی در خبرگزاری ایلنا خواهید خواند.

وبگردی