دکتر احسان شریعتی در غرفه ایلنا؛

امکان بازگشت جریان های گذشته وجود دارد

سیاست داخلی,احسان شریعتی

هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند، باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.

احسان شریعتی در دیداری که از غرفه خبرگزاری ایلنا داشت، به مسائل و شرایط سیاسی و جریان های شرکت کننده در انتخابات اشاره کرد.

دکتر احسان شریعتی در دیدار از این غرفه به مساله آموزش هم اشاره کرد و اینکه هر جریان اصیلی در جامعه در صورتی که بخواهد پایدار بماند باید مساله آموزش و تربیت نسل جدید را از ذهن دور نکند.

احسان شریعتی همچنین به نقش دکتر علی شریعتی و تاثیرات ایشان در تربیت نسل های پس از خود اشاره کرد.

متن گفت و گوی کامل با احسان شریعتی را به زودی در خبرگزاری ایلنا خواهید خواند.

کد N576686