بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پارلمان فرانسه

بین الملل

منابع خبری از رای گیری پارلمان فرانسه در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه دربار به رسمیت شناختن کشور فلسطین رای گیری می کند.

بنا بر این گزارش، از نمایندگان پارلمان فرانسه خواسته شده است تا در 28 نوامبر (7 آذر) به متنی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطینی رای بدهند.

برخی از کشورهای اروپایی اعلام داشته اند ایجاد کشور فلسطینی را به رسمیت خواهند شناخت.