نماینده حماس در غرفه ایلنا؛

مردم فلسطین همیشه در حال انتفاضه هستند

سیاست خارجی,خالد القدومی,نماینده حماس

امروز بهتر فضا برای این موضوع محیاست و مردم فلسطین فهمیده اند مقاومت بهترین راه حل برای حل مشکلات می باشد

نماینده حماس در ایران با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که از روز شنبه در مصلی تهران در حال برگزاری است از غرفه خبرگزاری کار ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ خالد القدومی با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از غرفه خبرگزاری کار ایران بازدید و با خبرنگار این خبرگزاری درباره موضات مختلف گفت و گو کرد.

نماینده حماس در ایران درگفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره شروع انتفاضه دیگر در سرزمین های فلسطین گفت:مردم و ملت فلسطین همیشه در حال انتفاضه هستند.

خالد القدومی همچنین در این بازید بازدید درباره امکان آشتی ملی میان فتح و حماس و تشکیل دولت توافق ملی بیان کرد: امروز بهتر فضا برای این موضوع محیاست و مردم فلسطین فهمیده اند مقاومت بهترین راه حل برای حل مشکلات می باشد.

مشروح مصاحبه خالد القدومی با متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد N576453