هیأت وزیران تصویب کرد

تکلیف وزارت دادگستری جهت پیگیری موافقتنامه‌های استرداد مجرمین بین ایران و قبرس

هيات دولت

هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های «استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن مصوبه به شرح زیر است:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

1- موافقتنامه استرداد مجرمین (موضوع نامه‌های شماره 62665 مورخ 9/ 11/ 1382 و شماره 168796 مورخ 25/ 8/ 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور)

2- موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه‌های شماره 21513 مورخ 27/ 4/ 1383 و شماره 168845 مورخ 25/ 8/ 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور)

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 18/ 8/ 1393 برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N576256