"دختران حق" در استان الانبار به جنگ با داعش می روند

مهر نوشت:

منابع عراقی از تشکیل یک گروه ویژه از زنان عراقی تحت عنوان "دختران حق" در استان الانبار برای مقابله با داعش خبر دادند.

به گزارش  المسله، شورای عشایر الانبار از تشکیل یک گروه ویژه متشکل از رزمندگان زن عراقی برای مقابله با داعش در استان الانبار خبر داد.

"صکر سالم العیثاوی" یکی از اعضای این شورا در این خصوص گفت: گروه موسوم به "دختران الحق" متشکل از 50 زن با هدف حمایت از نیروهای عشایری در استان الانبار با هدف مقابله با داعش تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: تحرکات داعش در استان الانبار عشایر این استان را متحمل آسیبها و ضرر و زیانهای متعددی نموده، چنانکه بسیاری از زیرساختها در شهرهای الانبار تخریب شده و بسیاری از عشایر را مجبور به مهاجرت کرده است.

52261

کد N576044