تاکید فؤاد معصوم بر گسترش همکاری دوجانبه بغداد با ریاض

بین الملل

رئیس جمهوری عراق در دیدار با پادشاه عربستان بر لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه میان ریاض و بغداد درخصوص مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رسمی عراق با انتشار خبری فوری اعلام کرد که "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق در جریان دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه عربستان بر لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرده است.

 معصوم روز گذشته وارد ریاض شد و در جریان دیدار با ملک عبدالله آخرین تحولات منطقه ای و همچنین گسترش روابط دوجانبه میان بغداد- ریاض را مورد بحث و بررسی قرار داد.