پورمحمدی در مجلس:

برای برقراری امنیت نیازمند یک "قانون" هستیم

مجلس

شما حتی اگر یک خط قانون برای وزارت خانه نوشته باشید بنده از این طرح حمایت می‌کنم حتی اگر به ضرر شخص من باشد از نمایندگان تقاضا دارم که از این طرح حمایت کنند/قوه قضاییه نقش تعیین کننده دارد و شریک جدی و اساسی در برقراری عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد است.

وزیر دادگستری در مجلس ضمن دفاع از طرح نمایندگان برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت که برای ایجاد امنیت در کشور نیازمند قانون هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا مصطفی‌پور محمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدو شصتم قانون اساسی (اختیارات وزیر دادگستری) خطاب به نمایندگان مجلس گفت: موضوع عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی است کما اینکه حضرت علی (ع) پایه هر حکومت و ماندگاری آن را عدالت دانستند. در این زمان است که مردم رضایتمندیشان تحصیل می‌شود و جامعه به هدف متعالی خود دست پیدا می‌کند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه امنیت اساس نیاز یک جامعه است افزود: برای برقراری امنیت نیازمند یک برنامه دقیق و برای تضمین اجرای آن نیازمند یک قانون هستیم تا طی آن مبارزه با فساد تضمین گردد.
به گفته وی قوه قضاییه نقش تعیین کننده دارد و شریک جدی و اساسی در برقراری عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد است.
پورمحمدی در ادامه هماهنگی بین قوا بر اساس یک مکانیزم مشخص، روشن و شفاف را لازمه رسیدن به اهداف عمده تعالی یک جامعه دانست و افزود: وزارت دادگستری برای برقراری هماهنگی بین قوا تشکیل شده و تنها وزارت خانه‌ای است که در قانون اساسی یک بند برای آن تعریف شده است.
وزیر دادگستری با تاکید برضرورت پاسخگویی و شفاف سازی نظامات اداری کشور گفت: هر چقدر این دو شاخصه گسترش پیدا کنند سلامت جامعه تقویت شده و فاصله آن از فساد بیشتر می‌شود بدون شفافیت نمی‌توان به بهبود جامعه امیدوار بود.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد: شما حتی اگر یک خط قانون برای وزارت خانه نوشته باشید بنده از این طرح حمایت می‌کنم حتی اگر به ضرر شخص من باشد از نمایندگان تقاضا دارم که از این طرح حمایت کنند.

کد N575863