با حکم سردار دهقان؛

مدیر عامل سازمان صنایع هوافضا و معاون امور صنعتی وزارت دفاع منصوب شدند

سیاست داخلی

با حکم سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهرداد اخلاقی به سمت مدیریت عامل سازمان صنایع هوافضا منصوب و جایگزین سردار فرحی شد.

با حکم وزیر دفاع مهرداد اخلاقی مدیر عامل سازمان صنایع هوافضا و سردار سید مهدی فرحی نیز به معاون امور صنعتی وزارت دفاع منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با حکم سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهرداد اخلاقی به سمت مدیریت عامل سازمان صنایع هوافضا منصوب و جایگزین سردار فرحی شد.

همچنین سردار سید مهدی فرحی نیز طی حکمی به معاون امور صنعتی وزارت دفاع شد و جایگزین محمد اسلامی شد.

کد N575558