جان میکالسین:

رسانه های غرب در قبال سوریه خودکشی سیاسی کردند

سیاست

ما غربی ها در سوریه یک خودکشی سیاسی کردیم چون در واشنگتن این طور تصمیم گرفته شد که تنها بشار اسد دشمن بزرگ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر جان میکالسین در ابتدای نشست «تروریسم و رسانه» که امروز سه شنبه 20 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد با اشاره به فضای مطبوعاتی ایران گفت: مطبوعات حوزه ای است که در ایران پرتب و تاب پرشور است حداقل تعداد عناوینی که از روزنامه های ایران در این جشنواره دیدم این مسئله را نشان می دهد.

وی ادامه داد: برخلاف غرب و کشور من ایتالیا که روزنامه ها توسط اینترنت از صحنه خارج می شوند فکر می کنم در حال حاضر ایران جایی است که مرکز مطوبوعات است.

جان میکالسین با اشاره به موضوع این نشست از اینکه قرار است به سوریه و مسائل آن بپردازد سخن گفت و بیان کرد: چند سال است که در اروپا و آمریکا سوءتفاهمی ایجاد شده و آن تصور غلطی است که نسبت به گروه های تروریستی و گروه هایی که قرار بوده بیداری را برای کشورهای خاورمیانه به ارمغان بیاورد ایجاد شده است. من از سال 2012 به بعد سفرهای زیادی به سوریه داشتم سوریه کشوری است که جنگ داخلی خونینی در آن در جریان است و تاکنون این جنگ 200 هزار قربانی گرفته است. من سعی کردم تفسیری متفاوتی از فضای سوریه ارائه دهم که با عموم رسانه های غرب و حتی روزنامه های خودم متفاوت است.

این خبرنگار شبکه تلویزیونی «رای نیوز 24» با اشاره به تصویر رسانه های غربی از سوریه بیان کرد: تصور رسانه های غربی درباره سوریه این بود که یک دیکتاتور خونین به نام بشار اسد در برابر جنبش هایی که منادی آزادی هستند وجود دارد اما من همیشه نسبت به اینکه جنگی بین همه خوب ها و همه بدها وجود داشته باشد سوءظن دارم و چنین جنگی را باور ندارم.

وی اضافه کرد: بشار اسد و ماموران وی متهم بودند که اتومبیل های بمب گذاری شده را در سطح شهر پخش می کنند اما زمانی که من در شهرهای سوریه تحقیق کردم دیدم تصویری که رسانه های اروپایی و آمریکایی ارائه می دهند با واقعیت تفاوت زیادی دارد. این رسانه ها بیان می کردند که این جنگ بین اکثریت سنی و اقلیت علوی است که حکومت می کند اما من در دمشق دیدم که بسیاری از سنی ها با حکومت و با دولت همکاری می کنند. همچنین در تحقیقاتم بعضی از مسیحیان و پدرهای روحانی بیان می کردند که کشتارهایی که به طور مثال در کلیسا اتفاق می افتد به هیچ عنوان توسط دولت نبوده است و تاکید می کردند که آنچه غرب در رسانه هایش بیان می کند با واقعیت هایی که خودمان می بینیم.

این خبرنگار حوزه جنگ با اشاره به تحقیقات خود بیان کرد: این پدر روحانی به من هشدار داد که بخش عمده ای از شورشیانی که در سوریه علیه دولت مبارزه می کنند کسانی هستند که از کشورهای دیگر می آیند و حتی سوری هم نیستند. همچنین من با مادران مسیحی آشنا شدم که به من می گفتند ارزش سوریه ناجی ماست و از ما در برابر شورشیان محافظت می کند و همه این سخنان نقطه مقابل آن چیزی بود که من در رسانه های غرب و توسط همکاران خودم خوانده بودم. آنها دوست داشتند این تصور را ایجاد کنند که جنبش های سوریه ادامه همان بهار عربی است.

خبرنگار روزنامه ایل جورناله با نقض این مسئله که بهار عربی از طریق شبکه های اجتماعی تغذیه می شد عنوان کرد: این تصور که بهار عربی از طریق شبکه های اجتماعی ایجاد شده و برای کسب آزادی است تخیل فانتزی غرب را ارضا می کرد که فکر کند شبکه های اجتماعی منادی آزادی و دموکراسی هستند اما شما در سوریه به سختی می توانید عکسی را از طریق اینترنت ارسال کنید و یا در مصر 80 درصد جمعیت به اینترنت دسترسی ندارد. در لیبی نیز اینترنت در اختیار شرکتی بود که توسط پسر قزافی اداره می شود و حالا شما تصور کنید که پسر دیکتاتور اجازه دهد که مردم هرچه را می خواهند از طریق شبکه های اجتماعی بیان کنند بنابراین بیداری عربی از طریق شبکه های اجتماعی توهم غرب بود.

میکالیسن در پایان با اشاره به استراتژی غربی ها در قبال سوریه گفت: ما غربی ها در سوریه یک خودکشی سیاسی کردیم چون در واشنگتن این طور تصمیم گرفته شد که تنها بشار اسد دشمن بزرگ باشد.