سازمان ملل گزارش داد:

جنگ 13 میلیون و ششصد نفر را در عراق و سوریه آواره کرده است

بین الملل

کمیساریای عالی پناهندگان خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که به دنبال جنگ در عراق و سوریه 13 میلیون و ششصد هزار نفر آواره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره "امین عواد" کمیسر عالی امور پناهندگان خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که جنگ در سوریه و عراق 13 میلیون و 600 هزار نفر را در این کشورها از خانه های خود آواره کرده است.

وی افزود: بیش از سه میلیون نفر از این افراد به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.

بر اساس این گزارش هفت میلیون و دویست نفر از سوریها هم اکنون در داخل مرزهای سوریه آواره هستند و بارها مجبور به نقل مکان شده اند.

امین عواد همچنین اعلام کرد که نزدیک شدن به فصل سرما تامین نیازهای این آوارگان تلاش مضاعفی را می طلبد.