عراقچی:

ایران قطعا به غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد

سیاست خارجی

مذاکرات در دو روز گذشته بسیار مفید بودند اما ما هنوز در موضعی قرار نداریم که بگوئیم پیشرفت کرده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاكید كرد: ایران قطعا به غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد اما پرسش این است که ظرفیت این غنی‌سازی چه باشد. میزان غنی‌سازی باید براساس نیازهای عملی ما مشخص شود.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد مركزی خبر، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ی ایران و مذاکره کننده ی ارشد ایرانی گفتگوها را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت: مذاکرات در دو روز گذشته بسیار مفید بودند اما ما هنوز در موضعی قرار نداریم که بگوئیم پیشرفت کرده‌ایم.

وی درباره خط قرمز ایران در زمینه ی غنی‌سازی اظهار داشت: ایران قطعا به غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد اما پرسش این است که ظرفیت این غنی‌سازی چه باشد. میزان غنی‌سازی باید براساس نیازهای عملی ما مشخص شود.

کد N575356