غرضی: دولت روحانی حرفهای نیشدار نمی زند/کاندیداتوری ام مورد استقبال قرار نمی گیرد

روزنامه جوان نوشت:

سيد محمد غرضي پيرامون عملكرد دولت يازدهم عنوان كرد: دولت توانسته آرامش جامعه را حفظ كند و كارهاي خوبي نيز انجام داده كه يكي از آنها جمع كردن متخصصان براي پيشبرد امور است.


وي تصريح كرد: حرفهایي كه دولت مي زند نيش دار نيست و مردم قبول كردند كه دولت مي خواهد وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهد و به دنبال ظاهر سازي نيست. 


وي پيرامون عملكرد اقتصادي دولت نيز گفت: در مورد اقتصاد مردم گرفتار هستند و دولت نبايد به گزارش هاي اداري بسنده كند. خود آقاي روحاني نيز گفتند كه جيب مردم تورم را تعيين مي كند. بنابراين از اين پس خود آقاي روحاني به جاي وزرا وظيفه تهيه گزارش را به عهده بگيرد و بر اساس همين گزارش‌ها اقدام كند.وي در خصوص احتمال كانديداتوري در مجلس نيز عنوان كرد: تصميمي براي مجلس نگرفته ام و چون عضو گروه و دسته نيستم بعيد مي دانم كه كانديداتوري من با اقبال عمومي مواجه شود.

 

17302

کد N575304