نماینده اردکان:برخی کارکنان وزارت اطلاعات در انتشار اسنادمحرمانه علیه نامزدتصدی وزارت علوم،نقش دارند

شرق نوشت:

نماینده‌ای به تابش گفته که اطلاعات مربوط به دکتر نیلی از طریق برخی از داخل بدنه وزارت اطلاعات در اختیار او قرار گرفته و حالا تابش با عصبانیت نسبت به هرگونه همکاری‌های درون‌سازمانی برای بدنام‌کردن وزرای پیشنهادی هشدار می‌دهد.

او می‌گوید: «متاسفانه این حرکت در مورد آقای نیلی هم انجام شد و در همین زمینه به شخص وزیر اطلاعات در زمینه همکاری برخی نیروهای درون این وزارتخانه و ارایه برخی اسناد به نمایندگان هشدار دادیم؛ هشداری که نه‌تنها اثر نکرده که این‌بار سرعت‌عمل بیشتری یافته و شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است.»

نماینده اردکان تاکید دارد که متخلفان درون وزارت اطلاعات آنهایی هستند که از دولت گذشته در درون وزارتخانه باقی مانده‌اند و به شکل خاصی با برخی نمایندگان رابطه دارند و برخی اطلاعات از همان ابتدای رای اعتماد به این سمت از طریق آنها به دست نمایندگان می‌رسیده؛ اطلاعاتی که گاهی در افتادن وزرا نقش داشته و گاهی در عدم‌رای‌اعتماد آنها به وزیر پیشنهادی.
[span]17302

کد N575293