با حضور سران قوا؛

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی برگزار شد

دولت

رییس جمهور پیشنهاد داد بر اساس نظرات اعضا، در هر جلسه گزارشی از نحوه و میزان اجرایی شدن مصوبات شورا ارایه شده تا بر اساس آن، برنامه عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده معین شود.

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان سه شنبه شب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضا برگزار شد، با اشاره به مباحث دو جلسه اخیر این نهاد، گفت: تقریباً اکثر اعضاء، نظر خود را درباره حکم مقام معظم رهبری برای دوره‌ جدید فعالیت شورا و راهکارهای محقق ساختن مطالبات ایشان بیان کردند.

روحانی افزود: مناسب است پس از این مباحث دبیرخانه شورا با جمع‌بندی پیشنهادهای اعضا، راهکارهای ارایه شده را در جلسه بعدی ارایه دهد تا به بهترین راه‌حل برای پیگیری تحقق مأموریت‌های دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دست یابیم.

روحانی با بیان اینکه ماموریت های محوله به شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا با تصویب سند یا ایجاد نهادهای جدید محقق نخواهد شد، اظهار داشت: اگر نظر اعضا بر این قرار گرفت که باید بر نحوه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت دقیق‌تر و جدی‌تری صورت گیرد، چنین خواهیم کرد.

رییس جمهور پیشنهاد داد بر اساس نظرات اعضا، در هر جلسه گزارشی از نحوه و میزان اجرایی شدن مصوبات شورا ارایه شده تا بر اساس آن، برنامه عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده معین شود.

بر همین اساس مقرر شد، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادات مشترک ارایه شده از سوی اعضا در دو جلسه اخیر را جمع‌بندی و برای تأیید نهایی در جلسه آینده ارایه دهد و همچنین ساز و کاری برای نظارت و پیگیری جدی‌تر و منسجم بر اجرای مصوبات شورا طراحی شود.

در این جلسه اعضا از زحمات ضرغامی به عنوان رییس سازمان صدا و سیما در ۱۰ سال گذشته قدردانی کردند.

منوچهر مهرام نیز به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید اعضا به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد.

در پایان جلسه نیز حجت‌الاسلام قمی و حجت‌الاسلام محمدی عراقی و آقایان کچوئیان و ضرغامی به عنوان اعضای حقیقی ستاد راهبری مهندسی فرهنگی از سوی اعضا انتخاب شدند تا در جلسات این ستاد که به ریاست رییس‌ جمهوری یا معاون اول وی برگزار شده و به بررسی و تهیه سیاست‌های کلی عرصه‌های مختلف فرهنگ می‌پردازد، حضور یابند.

کد N575220