حقیقت پور در گفتگو با مهر:

اوباما در اندازه ای نیست که صدق و کذب بین المللی را تعیین کند

سیاست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر اوباما در خصوص اینکه ایران همچنان نسبت به تولید سلاح هسته ای خطرناک است گفت: اوباما در حد و اندازه ای نیست که کذب و صدق سطح بین الملل را تعیین کند.

منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران همچنان نسبت به تولید سلاح هسته ای خطرناک است، گفت: دولتمردان آمریکا دروغگو هستند، اوباما احساس می کند خود مجسمه تقوا، عدالت و راستگویی است.

وی افزود: اینها به ملت خود هم دروغ می گویند. دولتمردان آمریکا به ملت خود هم دروغ گفت که انبارهای سلاح هسته ای در عراق است و برای مبارزه با آن باید به آنجا حمله کنیم. ادعای دروغ آنها برای همه اثبات شد.

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: اوباما در اندازه ای نیست که بخواهد صدق و کذب سطح بین الملل را تعیین کند، اینها خود مجسمه فساد و دروغگویی هستند.

حقیقت پور گفت: این گونه اظهارات رئیس جمهور آمریکا آن هم در حالی که مذاکرات در مسقط در حال انجام است به تیم مذاکره کننده و ملت ایران یک بار دیگر اثبات می کند که آمریکا غیر قابل اعتماد است.

وی خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده کشور بر روی اصول نظام ایستاده و به رهبر انقلاب، ملت ایران و شهدا متکی است.

به گزارش مهر رئیس جمهور آمریکا  شب گذشته در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده بود که ایران همچنان در مسئله تولید سلاح هسته ای خطرناک است.