معاون قوه قضائیه در غرفه ایلنا:

بشدت در حال پیگیری زمین‌خواری‌های گذشته هستیم

سیاست داخلی

وی در این بازید و گفت و گو با خبرنگار ایلنادرباره تمهیدات دولت جدید در زمینه مقابله با این پدیده شوم صحبت کرد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که از روز شنبه در مصلی تهران در حال برگزاری است از غرفه خبرگزاری کار ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توسرکانی درباره زمین‌خواری‌های گذشته گفت: به شدت در حال پیگیری کارهای آنهاهستیم.

وی همچنین در این گفت‌وگو به تمهیدات دولت جدید در زمینه مقابله با این پدیده شوم صحبت کرد.

مشروح مصاحبه با احمد توسرکانی متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد N575160