رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از غرفه ایلنا بازدید کرد

سیاست داخلی,رئیس سازمان بازرسی شهرداری,فیضی

مصطفی فیضی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری ایلنا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری ایلنا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

مصطفی فیضی ضمن بازدید از غرفه این خبرگزاری؛ به برخی سوالات خبرنگار ایلنا پاسخ داد و همچنین در خصوص برخی مسائل شهرداری در ارتباط با نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهرداری و نحوه برخورد پیمانکاران شهرداری و نحوه برخورد پیمانکاران سد معبر دستفروشان و استفاده برخی پیمانکاران این سازمان از کودکان کار و بحث جمع‌آوری زباله و پسماند نیز توضیحاتی ارائه کرد.

کد N575114