ابطحی در بازدید از غرفه ایلنا:

همچنان در جلسات مجمع روحانیون مبارز شرکت می کنم

سیاست داخلی

فعالیت های مجمع روحانیون برای انتخابات مجلس آینده هنوز آغاز نشده است اما به نظر من آینده حضور گروه ها در انتخابات را بیش از هر موضوعی شورای نگهبان و تصمیمات این شورا مشخص می کند.

ابطحی گفت: فعالیت های مجمع روحانیون برای انتخابات مجلس آینده هنوز آغاز نشده است اما به نظر من آینده حضور گروه ها در انتخابات را بیش از هر موضوعی شورای نگهبان و تصمیمات این شورا مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی ابطحی با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه خبرگزاری کار ایران بازدید کرد.


وی در جریان این بازدید با اشاره به اینکه بنده هنور در جلسات مجمع روحانیون شرکت می کنم گفت: فعالیت های مجمع روحانیون برای انتخابات مجلس آینده هنوز آغاز نشده است اما به نظر من آینده حضور گروه ها در انتخابات را بیش از هر موضوعی شورای نگهبان و تصمیمات این شورا مشخص می کند.


ابطحی همچنین در خصوص کیفیت بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها عنوان کرد: تصور بنده این است با توجه به اینکه فضا عوض شده و دیگر شرایط پر تنش گذشته وجود ندارد الزامات حضور در این نمایشگاه هم کمتر شده از سوی دیگر فضای جامعه بازتر از گذشته شده است و دسترسی به حوزه های مجاری راحت تر از گذشته شده است و دیگر نمایشگاه مطبوعات در فهم مردم از رسانه تاثیر آنچنانی ندارد.

مشروح مصاحبه ایلنا با حجت الاسلام ابطحی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

کد N575087