معاون بررسی بسیج دانشجویی در غرفه مهر:

نگاه به امر به معرف نباید منفعت طلبانه باشد/ وزارت علوم جولانگاه سیاسیون نباشد

سیاست

سجاد ریحانی با اشاره به مباحثات جاری درباره امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد: این مقوله شأنیت خاصی هم در دین اسلام دارد اما نگاه به آن همواره می بایست عاری از جهت گیری سیاسی و منفعت طلبی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ریحانی ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بیستم مطبوعات گفت: رسانه ابزار مهمی برای انتقالب پیام و گفتمان اصلی هر جریانی است و به همین دلیل در جریان های دانشجویی هم همواره رسانه جایگاه خاصی داشته و دارد.

وی افزود: در معاونت بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی هم رویکرد اصلی ما انتقال پیام اسلام و انقلاب به جامعه بر اساس رسالتی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری برای بسیج دانشجویی تعیین کرده اند هستیم.

ریحانی درباره رویکرد این نهاد دانشجویی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تصریح کرد: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی مشخص است که شأنیت خاصی هم در دین اسلام دارد اما نگاه به این مقوله همواره می بایست عاری از جهت گیری های سیاسی و منفعت طلبی باشد.

وی افزود: باید نگاهی فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم و با نگاه مدیریتی و درست به جامعه مخاطب باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشیم و فارغ از نگاه جناحی به این اصل حیاتی بپردازیم.

ریحانی ادامه داد: در این راستا بومی کردن و متناسب سازی این اصل حیاتی با فضای دانشجویی نه تنها وظیفه ما که وظیفه همه آحاد جامعه است.

معاون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به پروسه معرفی وزیر علوم به مجلس گفت: احساس ما این است که وزارت علوم به ابزاری برای مجادلات حزبی و جناحی تبدیل شده است.

وی افزود: وزارتخانه ای که مهمترین بخش جامعه مخاطب فعالیت های آن هستند رسالت بزرگی بر دوش دارد و به همین دلیل می بایست فارغ از نگاه های سیاسی و جولان گروه های سیاسی، نگاهی درست به عرصه مدیریت آن داشته باشیم.

ریحانی در ادامه تأکید کرد: وزیر پیشنهادی وزارت علوم می بایست خطوط قرمز را به درستی بشناسد، فتنه سال 88 را محکوم کند و در عین حال رزومه علمی و مدبریتی قوی هم داشته باشد تا بتواند این وزارتخانه را از پیچ تاریخی فعلی عبور دهد.