نعمت احمدی با حضور در غرفه ایلنا:

تعریف جدید انجمن صنفی، با ماهیت انجمن در تعارض است

سیاست داخلی,ایلنا,نمایشگاه مطبوعات,انجمن صنفی روزنامه نگاران,حقوق دان

اینکه مجلس تعریف جدیدی از انجمن صنفی ارائه دهد یا آنکه دولت مجموعه جدیدی را برای آن تعریف کند دردی را درمان نکرده و فقط باعث گسترده تر شدن دولت می شود. به ویژه آنکه انجمن صنفی را از معنای استقلال خود خارج کرده و به یک نهاد و مجمعه دولتی یا شبه دولتی و یا شبه حکومتی تبدیل می کند.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با حضور در بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، ضمن بازدید از غرفه ایلنا گفت: انجمن نصنفی روزنامه نگاران، خانه واقعی روزنامه نگاران دانست.

نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود: یکی از وظایف رییس جمهوری این است اهالی مطبوعات را صاحب خانه واقعی خودشان، یعنی انجمن صنفی روزنامه نگاران کند. انجمن صنفی خانه اصلی روزنامه نگاران است و تعریف هرگونه انجمن موازی یا نظام موازی با آن مشکلی را حل نمی کند.

دکتر نعمت احمدی ضمن تاکید بر لزوم آزادی مطبوعات و رسانه ها، خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران شد و گفت: به عنوان یک عضو قدیمی این انجمن در جریان ایفای نقش انجمن برای حمایت و رشد رسانه ها و مطبوعات بودم. در حال حاضر انجمن صنفی روزنامه نگاران، فراگیرترین انجمن صنفی با بیش از 4500 عضو در کشور محسوب می شود.

این حقوقدان در ادامه خطاب به رییس جمهوری با اشاره به بعضی از شعارهای انتخاباتی، اعلام کرد: یکی از وظایف رئیس جمهوری این است اهالی مطبوعات را صاحب خانه واقعی خودشان یعنی انجمن صنفی روزنامه نگاران کند.

احمدی در ادامه تاکید کرد: اینکه مجلس تعریف جدیدی از انجمن صنفی ارائه دهد یا آنکه دولت مجموعه جدیدی را برای آن تعریف کند دردی را درمان نکرده و فقط باعث گسترده تر شدن دولت می شود. به ویژه آنکه انجمن صنفی را از معنای استقلال خود خارج کرده و به یک نهاد و مجموعه دولتی یا شبه دولتی و یا شبه حکومتی تبدیل می کند. در حالیکه این مساله با ماهیت یک انجمن صنفی در تعارض است.

کد N575075