استاندار اصفهان در غرفه مهر:

«زاینده رود» تا سه سال آینده به طور کامل احیا خواهد شد

سیاست

رسول زرگرپور با اشاره به آزادسازی آب در زاینده رود طی روزهای اخیر این حرکت را بخشی از طرح بلندمدت احیا این رودخانه ملی اعلام کرد و گفت: تا سه سال آینده این رودخانه به طور کامل احیا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور استاندار اصفهان عصر امروز سه شنبه ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بیستم مطبوعات در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی آب در زاینده رود که اخیرا صورت گرفت تنها مسکنی برای درمان معضلات این رودخانه بوده یا بخشی از یک طراحی بلندمدت است تأکید کرد: ما از ابتدا برای احیا رودخانه زاینده رود و خروج آن از شرایط فعلی دو طرح کوتاه مدت و میان مدت داشتیم که در قالب طرح کوتاه مدت که سال آبی 92 تا شهریور 93 را شامل می شد تنها عبور از شرایط بحرانی مدنظر بود.

زرگرپور ادامه داد: در این دوره زمانی ما نزدیک به 600 میلیون مترمکعب کمبود آب در استان داشتیم که در آن هم خشکسالی ها دخیل بوده و هم بارگذاری بیش از اندازه ای که بر رودخانه زاینده رود صورت گرفته است.

وی افزود: برای تأمین آب شرب مردم و تأمین آب صنعت و کشاورزی به رغم آنکه اصفهان براساس تأکید مسئولان وزارتخانه در وضعیت قرمز قرار داشت توانستیم بدون قطعی آب و با حداقل مشکلات تابستان را پشت سر بگذاریم.

استاندار اصفهان ادامه داد: در زمینه صنایع استان هم به رغم برخی مشکلات در حوزه تأمین گاز در مورد آبرسانی هیچ مشکلی نداشتیم. برای تأمین آب کشاورزی استان هم مقدماتی انجام شد تا در مجموع بتوانبم برنامه کوتاه مدت تأمین آب استان تا پایان این سال آبی را با حداقل مشکل به پایان برسانیم.

زرگرپور در ادامه توضیح داد: در کنار این برنامه کوتاه مدت برنامه میان مدت 3 ساله ای هم در دست اجراست که در واقع مصوبه 9 ماده ای شورایعالی آب است.

وی تأکید کرد: در قالب این طرح اگر بتوانیم شرایط را به صورت ایده آل پیش ببریم تا سه سال شاهد احیای کامل زاینده رود و جریان مدام آب در آن خواهیم بود. این همان کار اساسی است که برای احیای این رودخانه به آن نیاز داشته و داریم.