خاطرات دانش آشتیانی در خصوص ورود بسیج به دانشگاه

سیاست داخلی

نقل قول نیمه‌تمامی از گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم به نقل از كتاب خاطرات دكتر مصطفی معین (تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران) منتشر شده است كه مطابق نظر واقعی وی نیست.

نقل قول نیمه‌تمامی از گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم به نقل از كتاب خاطرات دكتر مصطفی معین (تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران) منتشر شده است كه مطابق نظر واقعی وی نیست.

به گزارش ایلنا، متن كامل پرسش و پاسخ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی مندرج در صفحه 319 كتاب دفتر دانش(تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران) به شرح زیر است:

‌ورود بسیج به دانشگاه با چه سازوکاری صورت گرفت؟

دكتر دانش: از اقدامات دفاعی که انجام شد، تشکیل بسیج بود. ما در مقطع جنگ با آقایان محسن رضایی، افشار و فیروزآبادی که مسئولان جنگ بودند، همراه بودیم. آقای فیروزآبادی در دوره جنگ، معاون دفاعی نخست‌وزیری بود و پیش از ورود آقای دکتر معین به وزارت‌خانه با این آقایان آشنا بودیم و یک‌سری جلسه هم برگزار شده بود. در دوران آقای دکتر معین هم جلسه‌ها ادامه داشت برای اینکه کاری کنیم تا بسیجی‌ها وارد دانشگاه بشوند. شرکت‌کنندگان در آن جلسات، آقایان علی جنتی معاون وقت وزیر کشور، محسن رضایی، فیروزآبادی، افشار، بنده و یکی دو نفر دیگر بودند. اصل مسئله این بود که ما فکر می‌کردیم طبق یک روال طبیعی، فرهنگ بسیجی می‌خواهد وارد دانشگاه شود. به خاطر دارم وقتی امام بیانیه ورود بسیج به دانشگاه‌ها را دادند با دوستان گفت‌وگو می‌کردیم که بحث حضرت امام این نیست که نهاد بسیج در دانشگاه تشکیل شود، بلکه می‌خواهند آن روحیه و توانمندی بسیجی وارد جنبه‌های علمی شود. در آن جلسات روی این نکته تأکید می‌کردیم، ولی آن آقایان می‌گفتند که شروع فرمان امام این است که باید نهاد بسیج در دانشگاه تشکیل شود. ما هم مخالفت می‌کردیم و می‌گفتیم قبل از انقلاب هم شبیه همین مسئله پیش آمد که عده‌ای از نیروهای سرباز شاه می‌خواستند وارد دانشگاه شوند، اما دانشجوها مخالفت می‌کردند و این مسئله همین تلقی را دوباره زنده می‌کند و نه‌تنها کمکی به بسیج نمی‌کند که اصل پیام امام هم روی زمین می‌ماند.

بعد از این جلسه‌ها اختلاف‌هایی بین ما به وجود آمد. خاطرم هست که این مسئله در دوران دکتر معین دوباره خیلی جدی ‌شد و آن دوستان هم انتظار داشتند که به عنوان همکار در زمان جنگ با آنها همکاری کنم تا این اتفاق بیفتد، تا اینکه تعیین تکلیف تشکیل نهاد بسیج در دانشگاه به عهده شورای انقلاب فرهنگی گذاشته شد.

این مورد در دوره آقای دکتر معین اتفاق افتاد؟

دكتر دانش: بله، در زمانی که آقای‌ هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، آقای دکتر معین از من خواستند در جلسه حاضر شوم. در آن جلسه آقایان محسن رضایی، افشار و فیروزآبادی هم آمدند و نظر خود را گفتند. طرح ما این بود که بسیج در همان پایگاه‌های خارج از دانشگاه بماند و اگر دانشجویی تمایل به حضور داشت برود و در همان مناطق ثبت‌نام کند، ما هم همکاری می‌کنیم و فرم‌های عضویت را از طریق نهادهای فرهنگی داخل دانشگاه به افراد علاقه‌مند می‌رسانیم. آنها مخالفت می‌کردند و ما نیز تبعات حضور بسیج در دانشگاه را ‌یادآوری می‌کردیم. یادم می‌آید که آقای‌ هاشمی هم تقریباً نظر ما را داشت. در نهایت رأی‌گیری شد و نظر ما تأیید شد. از جلسه که بیرون آمدیم، آن دوستان به من گفتند که شما خیانت بزرگی به دانشگاه‌ها کردید.

در آن جلسه تصویب شد بسیج با لباس و اسلحه و آموزش نظامی وارد دانشگاه نشود و فقط کارهای دفتری و اداری آنها در داخل دانشگاه باشد.

دكتر دانش: بله، اما بعد از دوره چهارساله اول آقای دکتر معین، آقای‌ هاشمی گلپایگانی اجازه تأسیس اولین نهاد بسیج در دانشگاه شهید بهشتی را داد که بعد از آن هم ادامه پیدا کرد. اما ما در آن دوره چهارساله اجازه انجام این کار را ندادیم.

کد N574635