ارثیه مشترک رئیس جمهور و رئیس دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

شاید حسن روحانی رئیس جمهور و حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نگاه نخست شباهت زیادی به هم نداشته باشند اما اگر با دقت بیشتری به جایگاه این دو نگاه کنیم از چند جهت به هم شباهت پیدا می کنند که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

حسن روحاني رياست جمهوري را در حالي به دست گرفت که تورم در آخرين سال دولت دهم تا 34.7 درصد بالا رفته بود، رشد اقتصادي تا پايان سال 91 به منفي 6.8 رسيده بود و نرخ بيکاري در سال 91 نيز 12.2 درصد بوده است. براي يک رئيس جمهوري که به تازگي مسئوليت را پذيرفته است اين به معني يک مصيبت کامل  است. همين سه رقم در کنار هم نشانگر رکود تورمي بي سابقه اي است که کمتر سياست مداري با آن مواجه بوده است. البته روحاني تورم را تا حدود 20 درصد کاهش داده است و رشد اقتصادي را نيز تا نيم درصد افزايش داده است.

حالا يک نگاهي هم به دانشگاه آزادي بياندازيم که حميد ميرزاده رسايتش را بر عهده گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامي در مجموع 470 واحد دانشگاهي دارد. زماني که ميرزاده رياست دانشگاه را تحويل گرفت از اين 470 واحد دانشگاهي 230 واحد زيانده بوده اند. مجموع بدهي هاي دانشگاه آزاد که از بابت اين واحدهاي زيانده بر دانشگاه آزاد تحميل شده است عددي در حدود 1100 ميليارد تومان برآورد مي شود. اما اين همه بدهي دانشگاه نيست. به خاطر نبود بودجه کافي ، دانشگاه آزاد در زمان مديريت دانشجو نتوانسته است تعهدات خود در قبال پروژه هاي عمراني دانشگاه عمل کند و به اين منظور مبلغي در حدود 800 ميليارد تومان بابت اين عقب افتادن تعهدات بر دانشگاه آزاد تحميل شده است. در حقيقت حميد ميرزاده در حالي رياست دانشگاه آزاد را به دست گرفته است که اين دانشگاه مبلغي در حدود 1900 ميليارد تومان بدهکار است. البته ميرزاده در دوره اي که مسئوليت را به دست گرفته است تعداد واحدهاي زيانده را از 230 واحد به 170 واحد تقليل داده است.

شباهت ديگري که ارثيه مشترک روحاني و ميرزاده است ، نيروي انساني اي است در مجموعه دولت و دانشگاه آزاد وارد شده اند. محمود احمدي نژاد در ماه هاي آخري که در پاستور مستقر بود ابلاغيه اجرايي طرحي با عنوان مهرآفرين را صادر کرد که طي آن به دستگاه هاي اداري اجازه استخدام مي داد. بسياري از کساني که اکنون مشغول خدمت در دولت هستند طي همين بخشنامه به دولت تحميل شده اند . بسياري از ادارات ، سازمان ها و وزارت خانه ها نيروي انساني غير متخصص و غير ضروري را استخدام کرده اند و اکنون با توجه به محدوديت هاي قانوني با جمع کثيري از نيروي انساني غير متخصص و نا مرتبط و کمبود نيروي انساني متخصص و مورد نياز روبرو هستند.  اتفاق مشابهي که در دانشگاه آزاد افتاده است نيز اين است که جذب بالاي هيئت علمي با کيفيت پايين در واحد هاي دانشگاهي است. اين جذب هيئت علمي آثار و تبعات وحشتناکي بر آينده آموزش عالي ايران خواهد گذاشت.

شباهت سومي که ميان رئيس جمهور و رئيس دانشگاه آزاد وجود دارد، اشتراک در مخالفان و منتقدان است. آن هايي که در مجلس يا در نشريات و روزنامه هايشان در لواي منتقدين دولت يازدهم عمل مي کنند، دقيقا همان هايي هستند که هر روز به يک بهانه دانشگاه آزاد و مديريت ميرزاده را آماج سخنان خود مي کنند. آن هايي که وزير علوم روحاني را به خاطر بورسيه هاي غيرقانوني استيضاح کردند همان هايي هستند که سر مسئله افزايش شهريه دانشگاه آزاد جنجال آفريني کردند و اين در حالي بود که خودشان هم مي دانستند که دانشگاه آزادي که در شرف ورشکستگي به ميرزاده تحويل داده شده است، افزايش شهريه اش خيلي کمتر از افزايش شهريه دانشگاه هاي دولتي است.

کوتاه سخن آنکه دولتي که از لحاظ اقتصادي در آستانه فروپاشي بود، سيل عظيم  نيروي انساني غير متخصص و مخالف خواني هاي بسيار ارثيه اي است که به حسن روحاني رسيده است و يک دانشگاه در آستانه ورشکستگي، تعداد بالاي هيئت علمي با کيفيت پايين و جنجال هاي رسانه اي مخالفان ، ارثيه اي است که به حميد ميرزاده رسيده است. البته اگر بخواهيد به ليست شباهت هاي روحاني و ميرزاده بيافزاييد موارد بسيار بيشتري را مي توانيد اضافه کنيد، اما همه آن ها نيز يا مواردي شبيه اين هاست يا مواردي است که دولت روحاني يا مجموعه تحت مديريت ميرزاده توانسته اند مشکلاتي از اين دست را حل کنند.

 

 

 

کد N574277