تشکیل ارتش اسلام در روسیه

روسیه,آسیای مرکزی

نمایندگان دومای دولتی روسیه پیشنهاد جالبی پیرامون تشکیل ارتشی جدید ارایه دادند.

به گزارش سایت خبری آوروپا اینفو، نمایندگان دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند با الگو گرفتن از سیستم وزارت دفاع فرانسه، در ساختار ارتش فدراسیون روسیه،"لژیون اسلامی" ایجاد شود. این گروه از نمایندگان بر این باورند که اگر قشونی مرکب از اتباع خارجی تشکیل شود، برقراری ثبات در آسیای مرکزی تضمین خواهد شد و از این رهگذر روسیه در برابر تهدیدات اسلامیون رادیکال محافظت خواهد شد.
در این پیشنهاد همچنین آمده است که این نیروی مشترک اسلامی که اساس آن را ازبکها و تاجیکها تشکیل خواهند داد با انعقاد قرارداد با سایر اتباع خارجی تکمیل خواهد شد و آنها از دولت روسیه حقوق دریافت خواهند کرد . این نیروها پس از 6 سال خدمت در ارتش روسیه به تابعیت این کشور پذیرفته خواهند شد. بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون 295 نفر تبعه خارجی در ارتش روسیه متشکل از : 89 ازبک، 66 تاجیک، 22 آذربایجانی، 22 ارمنستانی، 8 بلاروسی و 9 اوکراینی و دیگر اتباع خارجی مقیم خدمت می کنند.

کد N574191