اشتاین مایر:

قبل از اتمام مهلت تعیین شده می توان با ایران به توافق رسید

بین الملل

وزیر امورخارجه آلمان نسبت به دستیابی به توافق هسته ای با ایران ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک-والتراشتاین مایر"در سخنان خود در" نشست سیاست خارجی برلین" همچنین اظهار داشت:در حال حاضر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران امری قابل تحقق بوده و دور از انتظار نیست.

وزیر امورخارجه آلمان در ادامه تصریح کرد: گمان می کنم تمدید روند مذاکرات کارساز نباشد چون می توان تا قبل از اتمام مهلت تعیین شده به توافق با ایران دست پیدا کرد.

اشتاین مایر با اشاره به اختلاف نظرهای موجود در عرصه بین المللی در قبال برنامه هسته ای ایران گفت: مذاکرات هسته ای ایران نمونه خوبی برای اتخاذ یک موضع واحد اروپایی به جای سیاست‌های بین المللی است.