در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی؛

جهانگیری از کشف خانواده جدید میکروارگانیسم ایرانی رونمایی کرد

دولت

معاون اول رییس جمهور همچنین در جریان بازدید از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، از کشف خانواده جدید میکروارگانیسم ایرانی رونمایی کرد.

معاون اول رییس جمهور از بخشهای مختلف مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها و پژوهشهای این مجتمع قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه شنبه) با حضور در استان البرز، پس از ورود به مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی از یارد مونتاژ دکل های حفاری نفت، مرکز مهندسی ماشین‌های الکتریکی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین در جریان بازدید از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، از کشف خانواده جدید میکروارگانیسم ایرانی رونمایی کرد.

محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت یک خانواده مخمر شده‌اند که این مخمر کشف شده به عنوان یک ذخیره ارزشمند در بانک این مرکز نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است در سه سال گذشته در دنیا فقط 6 خانواده جدید مخمر کشف شده که این آخرین مورد ثبت شده است.

کد N574081