قاضی‌پور به ایلنا خبر داد:

مخالفت فراكیسون كارگری با مجوز تاسیس كارخانه سیگار خارجی

مجلس

كمیسیون صنایع مجلس ماموریت ویژه‌ای را به بنده داده تا با اقدام به احضار و سوال از وزیر به مجلس از این قرارداد جلوگیری كند و اعضای كمیسیون صنایع تا استیضاح وزیر این مسئله را پیگیری می‌كنند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از مخالفت فراكسیون كارگری با مجوز تاسیس كارخانه سیگار خارجی خبر داد.

نادر قاضی‌‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مجوز وزیر صنعت، معادن و تجارت برای تاسیس یك كارخانه سیگار خارجی گفت: فراكسیون كارگری مجلس مخالفت خود را از مجوزی كه آقای نعمت‌زاده برای تاسیس كارخانه سیگار خارجی داده است، اعلام می‌كند.

وی ادامه داد: كمیسیون صنایع مجلس ماموریت ویژه‌ای را به بنده داده تا با اقدام به احضار و سوال از وزیر به مجلس از این قرارداد جلوگیری كند و اعضای كمیسیون صنایع تا استیضاح وزیر این مسئله را پیگیری می‌كنند.

گفتنی است در تاریخ معاصر ایران واقعه تحریم تنباكو سرآغاز تاریخ معاصر ایران تلقی می‌شود و بعد از صدور فرمان میرزای شیرازی در تحریم تنباكو ناصرالدین‌شاه ناچار شد. قرارداد انحصار توتون و تنباكو را با خارجی‌ها لغو كند. انگلیسی‌ها می‌خواستند بدین وسیله به انحصار بازرگانی و تولید سیگار، توتون و تنباگو را منحصر به خود نمایند. اینك فعالیت جدیدی برای اعطای انحصار جدید در این موضوع آغاز شده است كه به جهت تخصیص اشتغال ایرانی به خارجی و شكستن حریم صد و چند ساله عدم فعالیت آثار خارجی‌ها در صنعت توتون و تنباكو به حكایت نمایندگان مجلس به نادر قاضی‌پور عضو كمیسیون صنعت و معدن مجلس و فراكسیون كارگری فعالیت جدیدی برای اعطای مجوز تولید و واردات برای "شركت سیگار مارلبرو" در حال صدور است. كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وزیر برای ادای توضیح به مجلس دعوت كرده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی شركت وینستون آمریكا كوشید مجوزی را بر ای تولید بدست آورد او را ناچار كردند با احداث یك كارگاه در داخل شركت دخانیات ایران این كار را انجام دهد تا حق انحصار دخانیات شكسته نشود. 

کد N574080