برگزاری نشست «تأملات روش‌شناسی در بازخوانی آثار تاریخ‌نگاری اسلامی نخستین»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم نشست علمی «تأملات روش‌شناسی در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، براساس اعلام گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاری این نشست، بیان رویکردهای جدید مطالعه آثار مورخان مسلمان قرون نخستین اسلام می‌باشد که توسط زهیر صیامیان گرجی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی ارائه می‌شود.

همچنین معرفی مبانی رویکرد تفسیری، انتقادی در بررسی پدیده‌های انسانی، بررسی مدل‌های روش شناسی بازسازی گذشته تاریخی جوامع مسلمانان نخستین و مبانی و نتایج آن، بررسی مؤلفه‌های نظری و روشی معناکاوی گفتمانی و پیامدهای کاربست آن در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی و ارائه نمونه‌ای از کاربست روش بر ماده تحقیق تاریخ خلیفه ابن خیاط از جمله محورهای نشست علمی فوق است.

ارائه کننده بحث در خلال این نشست علمی می‌کوشد به دوسؤال روش شناسی مناسب برای مطالعه آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین و افق‌های نوین کاربست رویکرد و روش معنا کاوی گفتمانی در مطالعه آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین پاسخ دهد.

این نشست پنجشنبه 22 آبان برگزار می‌شود.

انتهای پیام

کد N574078