معصوم پس از دیدار آیت الله سیستانی:

فرامین مرجعیت دینی راه حلی برای برون رفت از مشکلات عراق است

بین الملل

رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه آیت الله سیستانی به همه عراقیها با یک چشم نگاه می کند اعلام کرد که فرامین مرجعیت دینی راه حلی برای برون رفت از مشکلات کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق پس از دیدار با "آیت الله سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق اعلام کرد: توصیه ها و فرامین آیت الله سیستانی را شنیدم و با ایشان بر  اهمیت لزوم مشارکت همه گروهها در روند سیاسی عراق و حسن همجواری با کشورهای همسایه به توافق رسیدیم.

وی تاکید کرد: توصیه ها و فرامین مرجعیت دینی ما را از مشکلاتی که ممکن است گریبانگیر کشور شود رها می کند.

وی همچنین افزود: آیت الله سیستانی به همه عراقیها با یک دید نگاه می کند و هیچ فرقی در این زمینه برای مردم عراق قائل نیست.