اعتراض نمایندگان به معرفی وزیر پیشنهادی علوم

مجلس,وزیر پیشنهادی

نمایندگان در حین قرائت نامه حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان برای معرفی وزیر پیشنهادی اعتراض خود را با فریادهای دو _دو نشان دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نسبت به معرفی فخرالدین آشتیانی، وزیر پیشنهادی وزارت علوم اعتراض کردند.

این نمایندگان در حین قرائت نامه حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان برای معرفی وزیر پیشنهادی اعتراض خود را با فریادهای دو _دو نشان دادند.

اعتراضات به اندازه ای بود که حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس و قرائت کننده نامه رییس جمهوری در یک نوبت ناچار به قطع قرائت و سپس قرائت آن را با صدای بلندتری ادامه داد.

کد N573730