مدیر عامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منصوب شد

وزارت دفاع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی حکمی مهندس مصطفی اثباتی را به سمت مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منصوب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ در مراسم معارفه مهندس مصطفی اثباتی مدیرعامل جدید ساتا سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های سردار دقیقی مدیرعامل سابق ساتا، این سازمان را یک سازمان چند بعدی خواند که فراتر از فعالیت‌های ارزشمند و گسترده خدماتی و اقتصادی خود دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه می‌باشد.

وی گفت: این سازمان به جهت گستردگی ، مستلزم مدیریتی خاص می‌باشد که موضوع رضایتمندی جامعه هدف به عنوان یک شاخص و تعامل و ارتباط متقابل با آنها از الزامات آن محسوب می‌گردد.

وزیر دفاع تصریح کرد: فعالیت‌های صورت گرفته در ساتا طی چند سال گذشته توانسته این سازمان را در بازار سرمایه به یک جایگاه ویژه اقتصادی و ارزشمند نائل گرداند به گونه‌ای که این سازمان هم‌اکنون به عنوان یک سازمان اطمینان‌ بخش و فعال در عرصه اقتصاد ملی دارای نقش آفرینی ویژه می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه از ساتا انتظارات و خواسته‌هایی وجود دارد که توجه به سطح سلامت جامعه هدف و رفع نیازها و خواسته‌های آنها در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای از اولویت های آن به شمار می رود، افزود: هم‌اکنون فعالیت‌های ارزشمند و مهمی برای رفع نیازهای جامعه هدف صورت گرفته اما این اقدامات تا رسیدن به سطح مطلوب کافی نبوده و با آن فاصله دارد.

وزیر دفاع گفت: توجه بیش از پیش به حوزه روانشناختی جامعه هدف، بررسی سنجه‌های رضایتمندی و اینکه تمامی اقدامات برنامه‌های سازمان بایستی متکی بر مطالعات و تحقیقات کارشناسی باشد از جمله نکات قابل توجه در این سازمان می‌باشد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن نظام نوین بازنشستگی می‌توانیم بار مالی بزرگی را از دوش دولت برداریم، خاطر نشان کرد: با تصویب اساسنامة ساتا و نیز هویت بخشی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و دستیابی به مطالبات، سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه‌های اقتصادی سودآور، می‌توان از منابع حاصله، در آینده حقوق و مزایای بازنشستگان را به طور کامل پرداخت کرد.

وزیر دفاع در پایان سخنان خود تأکید کرد: در اجرای فرایندهای مدیریتی، توجه به مدیریت محیط یکی از محورهای تعیین کننده و مهم در سطح تصمیمات راهبردی سازمان است و درک و شناخت نسبت به محیط و توجه به پیامدهای آن از نکات قابل توجه است وهیچ فعالیتی در سازمان نبایستی توسعه یابد مگر اینکه پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن برنامه به طور دقیق مورد توجه و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

انتهای پیام

کد N573398