بذرپاش به مهر خبر داد:

نامه دولت در معرفی وزیر پیشنهادی علوم به هیات رئیسه تقدیم شد

سیاست

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نامه معرفی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ارائه نامه معرفی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت به هیات رئیسه خبر داد.

به گزارش مهر دانش آشتیانی معاون معین وزیر علوم دولت اصلاحات بوده است.