سروده یک شاعر در باره علی مطهری

روزنامه اطلاعات، شعر زیر را که افشین علا از شعرای مشهور ایران در باره علی مطهری سروده، منتشر کرده است

 

تبارت ز پاكان و نامت مطهر

دمت دلنشين و كلامت مطهر

به داد و خرد چون پدر، سايه گستر

به آزادگي مثل نامت مطهر

تو از پشت پاكاني و دامن گل

كه خورشيد تابد ز بامت مطهر

چه باك از خسان، زادة مرتضي را

نداند اگر خصم خامت مطهر

برازنده همچون نگيني به مجلس

قعودت گرامي قيامت مطهر

سياست به نزد تو عين ديانت

مقام تو عين مرامت مطهر

به رهبر، وفاداري‌ات بي تملّق

به قانون و دين، احترامت مطهر

به احقاق حق، پايمرديت در خور

به رفع ستم، اهتمامت مطهر

زمان از تو پژواك صوت عدالت

زمين گشته در زير گامت مطهر

بنازم به آن نامه‌ات كز سلامش

گرفته ست تا والسلامت مطهر ...1

به عدل علي شهره و چون ترازو

در انصاف همچون امامت مطهر


آبان93

1- اشاره به نامه علی مطهری به رئیس جمهور

 

کد N573260