امیر عبدالهیان :

اقدامات رژیم صهوینیستی در منطقه زمینه ساز انتفاضه سوم خواهد شد

سیاست

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اقدامات رژیم صهوینیستی در منطقه گفت: بی تردید این اقدامات در کنار تداوم شهرک سازی ها و ادامه بازداشت فعالان فلسیطینی، زمینه ساز انتفاضه سوم خواهد شد .

حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از شرایط منطقه سیاست یهودی سازی قدس را سرعت بخشیده است.

وی افزود: تدام سکوت برخی کشورهای اسلامی تلاویو را گستاخ تر می سازد و سکوت کشورهای غربی در خصوص اقدامات تلاویو توجیه پذیر و قابل قبول نیست .

امیرعبدالهیان بیان کرد: مردم فلسطین و ملت های منطقه در قبال تجاوزات اخیر در مسجدالاقصی سکوت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بی تردید این اقدامات در کنار تداوم شهرک سازی ها و ادامه بازداشت فعالان فلسیطینی ، زمینه ساز انتفاضه سوم خواهد شد .

معاون وزیر امور خارجه گفت: بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه سران این رژیم تحت فشارهایی از درون قرار گرفته اند و با دست زدن به چنین اقداماتی در صدد جلب رضایت طیف های تندرو صهیونیستی هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی سیاست یهودی سازی قدس را قویا مجکوم کرده و پشتیبان مردم مقاوم فلسطین باقی خواهد ماند.