رئیس جمهور آفریقای جنوبی تحت بازجویی پلیس قرار گرفت

بین الملل

گزارش پارلمان آفریقای جنوبی از بازجویی پلیس این کشور از رئیس جمهور خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزا ی فرانسه، گزارش پارلمان آفریقای جنوبی بازجویی پلیس از رئیس جمهور جاکوب زوما را تائید می کند.

پلیس آفریقای جنوبی از رئیس جمهور این کشور به علت هزینه کردن 23 میلیون دلار از صندوق مالیات دهندگان در یکی از مناطق شهری، بازجویی می کند.

زوما اعلام کرده است از این مسئله اطلاعی نداشته است. به گفته وی ساخت یک استخر، یک کلینیک خصوصی و یک آمفی تئاتر که وی برای آن مورد بازجویی قرار می گیرد بدون اطلاع وی صورت گرفته است.

جاکوب زوما مجددا در ماه می به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب شد.