سید محمد غرضی در بازدید از غرفه ایلنا:

مقامات نفتی با کشورهای عضو اوپک مخصوصا عربستان تعامل داشته باشند

سیاست داخلی,سیدمحمد غرضی

مقامات نفتی ما باید با کشورهای عضو اوپک مخصوصا عربستان تعامل داشته باشند و با راهکارهای خاص آنها را مجبور کنند که تولید خود را کاهش دهند همانطور که در دوره ای تولید میلیون شبکه ای خود را تا 17 میلیون بشکه در روز کاهش داد. این امر به قدری حائز اهمیت است که مقامات نفتی ما حتی از دعوا و تهدید با عربستان ابایی نداشته باشند.

وزیر اسبق نفت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه ایلنا در کنار بازدید از این غرفه،به سوالات خبرنگار ایلنا نیز پاسخ داد.

سید محمد غرضی وزیر اسبق نفت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص وضعیت بازار جهانی نفت و روند کاهش قیمت ها گفت: این دوران درست مشابه سال های وزارت بنده است در آن موقع هم قیمت ها شروع به کاهش کرد لذا در آن دوران با تدابیر خاص توانستیم هم نفت خود را بفروشیم و هم از کاهش قیمت جلوگیری کنم.
وی تنها راه حل برای کاهش قیمت ها را کاهش تولید اوپک دانست و گفت: مقامات نفتی ما باید با کشورهای عضو اوپک مخصوصا عربستان تعامل داشته باشند و با راهکارهای خاص آنها را مجبور کنند که تولید خود را کاهش دهند همانطور که در دوره ای تولید میلیون شبکه ای خود را تا 17 میلیون بشکه در روز کاهش داد.
این امر به قدری حائز اهمیت است که مقامات نفتی ما حتی از دعوا و تهدید با عربستان ابایی نداشته باشند.

کد N572737