خانم صدر اعظم و گورباچف در جشن برلین/مرکل: اکنون زمان آن است که دیوار ظلم روسیه فرو بپاشد

کد N572529