تظاهرات مردم ترکیه در اعتراض به حملات اخیر صهیونیستها به مسجدالاقصی

بین الملل

شمار زیادی از مسلمانان ترکیه با برگزاری تظاهراتی شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، انجمن جوانان آناتولی با فراخواندن مردم مسلمان ترکیه به برگزاری تظاهرات به منظور اعتراض به حملات اخیر به مسجد الاقصی از آنها خواست تا این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی مانند "مرگ بر اسرائیل" و "زنده باد فلسطین" اقدام نظامیان رزیم صهیونیستی در حمله به مسجد الاقصی را به شدت محکوم کردند.

آنها با مقدس خواندن مسجدالاقصی برای همه مسلمانان خواستار مقابله با هر گونه اقدام علیه آن شدند.

نیروهای رژیم اشغالگر قدس هفته گذشته اقدام به بستن ورودیهای مسجدالاقصی به روی مسلمانان کردند که این اقدام صهیونیستها با واکنش فلسطینیان مواجه و درگیریهای خونینی در پی داشت.