اسفنانی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تمجید از سرعت عمل قوه قضائیه در ورود به پرونده وکیل 32 میلیاردی

سیاست

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت: سرعت عمل دستگاه قضایی و سامان بازرسی کل کشور در ورود به این پرونده قابل تمجید است و بدون شک با همین جدیت اگر ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار گیرد در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه برسد.

محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی حقویق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره بررسی پرونده وکیل 32 میلیاردی در کمیسیون مطبوعش گفت: این اقدام همچون دهها تخلف اقتصادی است که در اصناف دیگر صورت می‌گیرد.

وی افزود: گاهی تخلفات وصف مجرمانه دارد که به طور طبیعی قوه قضائیه نسبت به آن ورود پیدا می‌کند و گاهی تخلفات در حد تخلف است که صنف مربوطه یا سازمان مربوطه بنا بر سازوکار تعیین شده قانونی به آن ورود پیدا کرده و درخصوص آن تخلف خاص تصمیم می گیرند.

نماینده مردم فریدن ادامه داد: اینگونه نیست که هر اتفاقی در کشور رخ دهد، کمیسیون قضایی و حقوقی به آن ورود پیدا کرده و ابعاد آن را بررسی کند ولی به هر حال اظهارنظرهای مختلفی از سوی مقامات مختلف درباره این پرونده مطرح شده است.

عضو کمیسیون قضایی حقویقی مجلس با اشاره به اینکه قوه قضائیه نسبت به بررسی این پرونده ورود پیدا کرده است گفت: فعلا ضرورتی ندارد که کمیسیون قضایی حقوقی وارد بررسی ابعاد این پرونده شود.

اسفنانی درباره اینکه این فساد در یک دستگاه دولتی رخ داده و این در حالی است که دولت تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد افزود: سرعت عمل دستگاه قضایی و سامان بازرسی کل کشور در ورود به این پرونده قابل تمجید است و بدون شک با همین جدیت اگر ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار گیرد در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه برسد.