افغانها زندان بگرام را تحویل گرفتند

واحد مرکزی خبر نوشت:

 مسوولیت اداره زندان آمریکایی بگرام به طور کامل به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر از کابل، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد: نیروهای آمریکایی مسوولیت کامل زندان بگرام در استان پروان افغانستان را در این پایگاه بزرگ هوایی به نیروهای افغان سپردند.
 «محمد ظاهر عظیمی» افزود: واگذاری مسوولیت کامل زندان بگرام به نیروهای افغان، بخشی از انتقال مسوولیت های امنیتی بود.
وی گفت: پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ، مسوولیت دو پایگاه آنها به نام‌های «سبولو» و «ادیسن» نیز به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شد.
عظیمی بدون اشاره به محل این دو پایگاه افزود: یک گردان از نیروهای ارتش ملی در این دو پایگاه مستقر شد.
مسوولیت بخش عمده زندان بگرام در سال 2013 به دولت افغانستان واگذار شده بود اما بخش هایی از این زندان همچنان در کنترل نظامیان آمریکایی بود.
5252

کد N571530