از سوی وزارت امور خارجه صورت گرفت؛

رد ادعای ممانعت ایران از سفر اعضای پارلمان انگلیس

سیاست

یک منبع آگاه در وزارت خارجه کشورمان ضمن رد ادعای یک روزنامه آمریکایی مبنی بر ممانعت ایران از سفر چهار عضو پارلمان انگلیس به تهران ، آن را یک خبرسازی بر مبنای ادعاهای واهى خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت خارجه کشورمان  ضمن رد ادعای یک روزنامه آمریکایی مبنی بر ممانعت ایران از سفر چهار عضو پارلمان انگلیس به تهران، آن را یک خبرسازی بر مبنای ادعاهای واهى خواند.

این منبع آگاه تصریح کرد: موضوع درخواست سفر گروه پارلمانی انگلیس جهت بررسى و اتخاذ هرگونه تصميم مقتضى به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی هیاتهای پارلمانی ارسال شده است.