دولت اسپانیا همه پرسی نمادین استقلال کاتالونیا را مغایر با دموکراسی خواند

بین الملل

دولت اسپانیا پس از برگزاری همه پرسی نمادین استقلال کاتالونیا این امر را مغایر با اصول دموکراتیک قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، دولت اسپانیا با پیچیده خواندن برخوردهای "آرتورماس" کاندیدای رهبری کاتالونیا اعلام کرد: برگزاری همه پرسی نمادین کاملا اقدامی بی فایده بوده که با اصول تعریف شده دموکراتیک مغایرت دارد.

همه پرسی نمادین از سوی نیروهای داوطلب برگزار شده و دولت کاتالونیا اعلام کرده بود که بیش از 5.4 میلیون نفر از ساکنان این منطقه و اتباع خارجی می توانند در این همه پرسی شرکت کنند.

بحران اقتصادی اسپانیا موجب تشدید تحرکات مردم این منطقه برای استقلال از این کشور در 10 سال گذشته شده است.