یک منبع آگاه در وزارت خارجه مطرح كرد:

رد ادعای ممانعت ایران از سفر چهار عضو پارلمان انگلیس

سیاست خارجی

موضوع درخواست سفر گروه پارلمانی انگلیس جهت بررسی و اتخاذ هرگونه تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی هیات‌های پارلمانی ارسال گردیده است.

وزارت امورخارجه کشورمان ادعای ممانعت ایران از سفر چهار عضو پارلمان انگلیس به تهران را رد کرد.

به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه در وزارت خارجه کشورمان ضمن رد ادعای یک روزنامه آمریکایی مبنی بر ممانعت ایران از سفر چهار عضو پارلمان انگلیس به تهران، آن را یک خبرسازی بر مبنای ادعاهای واهی خواند.

این منبع آگاه تصریح کرد: موضوع درخواست سفر گروه پارلمانی انگلیس جهت بررسی و اتخاذ هرگونه تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی هیات‌های پارلمانی ارسال گردیده است.

کد N571435